Handledarutbildning - Träning för produktiva genomföranden och effektiv mötesledning

Hur skapar du positiv entusiasm och tydliga resultat i träningssammanhang, i avdelningsmötet eller när din arbetsgrupp står inför tuff problemlösning?

Under rubriken Träning för produktiva genomföranden, utvecklar vi dina färdigheter som mötesledare, pedagog och handledare i din organisation. Vi gör det genom att sätta ljuset på pedagogiska färdigheter för avgörande situationer såsom produktlanseringar, gruppmöten och utvecklingsarbete där du, din organisation eller din beställare förväntar sig konkreta resultat och effektivitet. Läs mer

Ring +46 (0)8 - 440 90 30 så berättar vi mer.


Vårt utbud av handledarutbildning innefattar:

Att leda effektiva möten

Ett möte är lika effektivt som dess mötesledare. Den här workshopen ger mötesledare de verktyg som krävs för att genomföra effektiva, resultatdrivande möten, oavsett hur komplex frågeställningen är eller hur brokig gruppen är.

Genom att leda effektiva möten, genererar ni nya idéer och handlingsplaner som möter de mål som kvalitativa möten ska uppnå. Läs mer


Problemlösning för resultat

Syftet med Problemlösning för resultat är att ge dig de färdigheter, strategier och verktyg du behöver bemästra för att lösa problem i samarbete med andra.

Behovet av att skapa innovativa lösningar till affärsmässiga utmaningar och att tillvarata möjligheter till förbättring växer stadigt. Förr kunde du göra det på egen hand – idag krävs information och deltagande från flera roller i organisationen vilket innebär nya utmaningar. Läs mer


Tränarutbildning: Achieving Trainer Excellence™

En interaktiv workshop som utvecklar nyckelfärdigheter för tränarkompetens i världsklass. Läs mer

Målgrupp: Nya eller semi-erfarna tränare som vill öka sin förståelse för hur vuxna lär sig, vill utveckla sin tränarkapacitet och bli coachad av experter för att öka förmågan att utveckla sina deltagare.


Achievers Academy

Stötta din organisation i resan mot starkare affärsresultat och dig själv i din professionella utveckling med hjälp av Achievers Academy!

Vi vill att du ska lyckas och känna genuin glädje i din roll som tränare! Genom din tränarcertifiering abonnerar du på en plats i Achievers Academy, där du ges möjligheten att driva din personliga utveckling inom pedagogik, strategier och coaching. Naturligtvis fördjupar vi även dina färdigheter i de program inom sälj, service och ledarskap som du certifierats i tillsammans andra certifierade tränare. Läs mer


Ring +46 (0)8 - 440 90 30 för mer information.