Ledarskapsutbildning - Att leda andras prestationer

Som ledare är det viktigt att du säkerställer att dina medarbetares prestationer går i linje med organisationens strategier och mål. Färdigheterna som vi tränar i denna workshop hjälper ledare att förbereda och genomföra olika typer av prestationsrelaterade diskussioner, till exempel ett utvecklingssamtal.

Längd: 2 dagar

Intresseanmälan


Kursinnehåll:

  • Avsnitt 1: Att planera en prestationsdiskussion. Förser dig med kunskaper och verktyg så att du kan förbereda prestationsdiskussioner som leder till ökad produktivitet, bättre samarbete och att viktiga mål uppnås.

  • Avsnitt 2: Att klargöra förväntningar. Ger dig kunskaper för att kunna diskutera prestationsförväntningar med andra på ett sätt som förstärker deras engagemang.

  • Avsnitt 3: Att åtgärda prestationsproblem. Ger dig de färdigheter som behövs för att hantera återkommande eller allvarliga prestationsproblem så att individen kommer tillbaka på rätt spår.

  • Avsnitt 4: Att genomföra prestations genom gångar. Ger dig kunskaper och verktyg för att genomföra en prestations genomgång som fokuserar på huvudansvarsområden, möjliga förbättringar och utvecklingsbehov.

Målgrupp: Ledare, chefer, mellanchefer och nya chefer

AchieveGlobal är världens största helhetsleverantör av ledarskapsutbildning och coachutbildning. Våra ledarskapsprogram stärker internkommunikationen och utvecklar personalrelationerna.

Kontakta AchieveGlobal, vi kan träna dina ledare att guida medarbetare till högre prestationer. Du kan också kontakta oss via telefon +46 (0)8 - 440 90 30 eller via kontaktformuläret för mer information.