Öppen Serviceträning - Customer Excellence

Serviceträningen är baserat på vår forskning om service excellence och den har hjälpt servicegivare runt om i världen att skapa kundnöjdhet som leder till kundlojalitet. Vår forskning visar tydligt att det finns specifika beteenden som hjälper servicegivaren att lyckas i kundsamtalet. Under serviceutbildningen är 70 % av tiden praktisk träning som gör att servicegivaren blir starkare i hur man genom ett strukturerat kundsamtal ökar förmågan att ge service.

Intresseanmälan Serviceträning | Kalendarium | RING 08-440 90 30 | BOKA

På vår öppna kurs i service träffar du deltagare från andra eller liknande servicemiljöer vilket ger möjlighet till intressanta erfarenhetsutbyten.
De öppna kurserna genomförs i våra lokaler på Odengatan 52 i Stockholm.

Serviceutbildning innehåller fyra steg som ger servicegivare och kundservicepersonal attityd, färdigheter och säkerhet att möta dagens medvetna kunder.

 1. Äga kundupplevelsen
 2. Möta mänskliga behov
 3. Möta affärsmässiga behov
 4. Hantera utmanande kundsamtal

Serviceutbildningen tränar kundservicepersonal i att:

 • äga kundupplevelsen i varje serviceinteraktion
 • visa respekt för varje kunds unika värde och behov
 • göra det enkelt för kunden att vara kund
 • visa genuint engagemang, vilja och kunskap för att hitta och möta kundens behov
 • hålla vad du lovar, leverera minst det som överenskommits och göra det inom utsatt tid

Specifikationer serviceträning:

 • Målgrupp: Nya eller erfarna servicegivare och supportpersonal samt deras chefer och marknadspersonal med kundkommunikation som en viktig ingrediens i sitt arbete
 • Antal dagar: 2
 • Format: En mix av teori, diskussion, videoavsnitt, skriftliga och muntliga övningar i grupp eller individuellt samt färdighetsträning
 • Kursdokumentation: Deltagarmaterial med omfattande litteratur och övningshäften
 • Tränare: Erfarna, certifierade tränare
 • Läs mer produktblad om serviceträning

För ytterligare information om hur vi kan hjälpa er att skräddarsy er säljträning, kontakta oss:
tfn. 08 - 4409030 eller e-post: kontakt@achieveglobal.se


När du bokar en öppen utbildning,

 • träffar du deltagare från andra eller liknande servicemiljöer vilket ger möjlighet till intressanta erfarenhetsutbyten.
 • får er organisation tillfälle att prova vår serviceträning, innan ni bokar en företagsspecifik kurs.
 • vill ni ge en ny medarbetare samma grundläggande kundserviceutbildning, som ni tidigare gett alla medarbetare.
 • kan alla medarbetare få samma träning trots att ni inte kan avvara en hel grupp samtidigt, öppna kurstillfällen ger er möjlighet att dela upp gruppen.

Intresseanmälan Serviceträning