Serviceutbildning - Träning för servicegivare

Serviceutbildning som ger rätt attityd, färdigheter och säkerhet

Från kunderna finns krav på en enastående service och rådgivning. Från den egna organisationen finns krav att ta tillvara på möjligheter till merförsäljning. Det servicegivaren säger och gör får en direkt effekt på resultatet.

Servicegivarens förmåga att ge service ökar kundnöjdhet, som leder till ökad kundlojalitet, vilket är avgörande för organisationens långsiktiga framgång. Vår forskning har tagit reda på vad det är som verkligen bygger lojalitet. Forskningen har identifierat centrala begrepp som tillsammans formar ett förhållningssätt till kunder och en inställning till de upplevelser servicegivare ger sina kunder. Förhållningssättet kallar vi för Att äga kundupplevelsen.

AchieveGlobals serviceutbildning i fyra steg som ger servicegivare och kundservicepersonal kritiska färdigheter för att skapa kundlojalitet. Efter utbildningen kommer era medarbetare att ha en positiv attityd, effektiva färdigheter och en ännu större säkerhet att möta dagens medvetna kunder.

 1. Äga kundupplevelsen
 2. Möta mänskliga behov
 3. Möta affärsmässiga behov
 4. Hantera utmanande kundsamtal

Serviceutbildningen tränar kundservicepersonal i att:

 • äga kundupplevelsen i varje serviceinteraktion
 • visa respekt för varje kunds unika värde och behov
 • göra det enkelt för kunden att vara kund
 • visa genuint engagemang, vilja och kunskap för att hitta och möta kundens behov
 • hålla vad du lovar, leverera minst det som överenskommits och göra det inom utsatt tid

Ring +46 (0)8 - 440 90 30 så gör vi en analys av ert behov av serviceutbildning.

Intresseanmälan Serviceträning | QUICK READ | FORSKNINGEN | SE VIDEO: Owning the Customer Experience


Specifikationer serviceutbildning:

 • Målgrupp: Nya eller erfarna servicegivare och supportpersonal samt deras chefer och marknadspersonal med kundkommunikation som en viktig ingrediens i sitt arbete
 • Antal dagar: 2, består av fyra halvdagsmoduler där upplägget kan anpassas så det passar er vardag.
 • Format: En mix av teori, diskussion, analyser, skriftliga och muntliga övningar i grupp eller individuellt samt färdighetsträning
 • Kursdokumentation: Omfattande dokumentation, övningshäften, färdighetskort
 • Tränare: Erfarna, certifierade tränare
 • Läs mer produktblad om serviceträning
 • Uppföljningsverktyg: Digitala lösningar, on-the-job Learning, coaching och medlyssning

Oavsett om ni söker ett helhetskoncept eller vill ha ett komplement till era interna utbildningar kan vi hjälpa er. AchieveGlobal har mer än 50 års erfarenhet av att träna servicegivare, lokalt, nordiskt och globalt. För ytterligare information om hur vi kan hjälpa er att skräddarsy er säljträning, kontakta oss: tfn. 08 - 4409030 eller e-post: kontakt@achieveglobal.se

Klicka här för information om Öppna kurser och datum


Nyttan med Serviceutbildning

Servicegivare och serviceledare får:

 • En gemensam plattform att stå på med ett konkret förhållningssätt till kundkommunikation som förstärker gemenskap med kollegor samt ger individuell trygghet och säkerhet i arbetet
 • Kritiska färdigheter för att kunna skapa och behålla starka och långsiktiga kundrelationer
 • Ökad effektivitet i kundinteraktioner genom struktur och verktyg som fokuserar på rätt saker
 • Ökad skicklighet att hitta och möta kunders mänskliga och affärsmässiga behov samt hantera utmanande kundbeteenden
 • Ökad konkurrenskraft genom att erbjuda kunderna en konsultativ och kundorienterad service, en särskiljande faktor gentemot konkurrenter
 • Ett objektivt ramverk för att identifiera framgångar vid servicekontakter och att finna områden för förbättring

Kunderna får:

 • Sina förväntningar mötta eller överträffade i varje interaktion
 • Ökad trygghet och ett ökat förtroende för servicegivarna och organisationen
 • En enklare vardag genom att arbeta med servicegivare som till fullo förstår deras behov
 • Lösningar som möter deras specifika behov och kan hjälpa dem att utvecklas
 • En positiv attityd till en långsiktig och utvidgad relation

Hur hjälper AchieveGlobal er organisation att välja serviceträning?

Till att börja med diskuterar vi med ansvarig beställare och ber att ni definierar det resultat som organisationen vill uppnå med serviceträningen. Därefter tar vi fram en utbildningsplan för kompetensutveckling av medarbetarna. Målet med träningen marknadsförs intern för att skapa engagemang och implementera strategin. Träningen genomförs och servicegivarna får kunskap, attityd och förmåga att ta lämpliga beslut om handling och skapar önskvärt resultat. Efter träningen ansvarar ledare och chefer för coaching av färdigheterna. För att bibehålla kompetens och vidareutveckla färdigheter rekommenderas kontinuerlig uppföljning och träning med AchieveGlobal eller vårt Train-the-trainer koncept.

Intresseanmälan Serviceträning | RING 08 - 4409030