Om AchieveGlobal, en del av Miller Heiman Group

Du hittar oss på www.millerheimangroup.com/sv

Företagshistorik - Vi är stolta över vårt arv

Allt började som ett forskningsprojekt vid Columbia University i USA 1957 där två studenter studerar affärsbeteenden. Den första versionen av PSS – Professional Selling Skills lanseras 1965 av Xerox Learning Systems. På 1980-talet introduceras en rad kundserviceprogram och mer avancerade säljutbildningar.

AchieveGlobal bildas 1998 genom sammanslagningen av Zenger Miller, Learning International och Kaset International. Detta blir den första globala gruppen inom beteendeutbildning med innehåll anpassat till de stora lokala och
globala företagens behov av att gå från strategi till resultat genom människor.

Sedan hösten 2018 är AchieveGlobal ett av fem starka varumärken i Miller Heiman Group. Vi erbjuder innovativa lösningar för lärande var som helst och när som helst. Den nya generationens Professional Selling Skills, PSS 6, lanseras. Dessutom erbjuder vi praktiska och resultatorienterade utbildningar som PSN Professional Sales Negotiations, SSwP Strategic Selling with Perspective, PSC Professional Sales Coaching samt olika serviceutbildningar under namnet Service Ready. Ledarskapsprogrammen marknadsförs av AchieveForum.

Tack vare våra 70 internationella kontor i fler än 40 länder kan vi på ett unikt sätt erbjuda våra kunder ett enhetligt sätt att genomföra förändringsarbete i hela världen. Samtidigt som vi har lokal expertis, kan vi jobba med globala företag. Vi har fler lösningar, på fler språk, än något annat utbildningsföretag i världen. Vi översätter och anpassar våra lösningar så att de passar den lokala kulturen och affärsmiljön. Detta säkerställer träffsäkerheten och maximerar resultatet.

Läs mer om Miller Heiman Group

Kontakta oss för mer information: +46 8 440 90 30