Vision och mål

Vision

Företag och organisationer väljer oss som partner för kompetensutveckling, därför att vi utmanar deras tankesätt och applicerar ett tillvägagångssätt som skapar ett mätbart resultat.

  • Vi skapar långsiktiga affärsrelationer genom att utveckla och inspirera medarbetare som gläds åt nya utmaningar.
  • Vi är kända och respekterade inom vårt affärsområde.
  • Vi är positiva, stolta och motiverade att leva som vi lär.
  • Våra kunder upplever ständigt att vi överträffar deras förväntningar.

Mål

Att stärka individen och organisationens affärsmässiga utveckling med hjälp av säljutbildning, serviceutbildning, konsulttjänster, teknik och forskning.

Miller Heiman Groups värderingar

  • Tänk som en kund, agera som en säljare.
  • Dela dina idéer med andra.
  • Utöka din kunskap dagligen.
  • Ta vara på allt som är nytt.
  • Tro på något större än dig själv.
  • Kom ihåg att vi hjälper andra till framgång.